STRATEGIA DLA MŁODZIEŻY

Aktualności

Strategia dla młodzieży

Nasz projekt wielkimi krokami zbliża się do ostatniego etapu! Wraz z końcem lipca Grupy Tematyczne rozpoczęły ostatnie już spotkanie warsztatowe. Przygotowały ostateczną wersję wizji każdego z sześciu wyodrębnionych przez nas obszarów aktywności młodzieży w Polsce, ich celów strategicznych na rok 2030 oraz celów operacyjnych, które...

Read More
Strategia dla młodzieży

Pod koniec maja Grupy Tematyczne, pracujące nad sześcioma obszarami aktywności młodzieży, spotkały się na drugim warsztacie. Pod okiem moderatorów członkowie Grup analizowali wyniki wiosennych konsultacji. Uwzględnili je w wypracowanych przez siebie wizjach – ustalili jak w roku 2030 powinna wyglądać kultura, aktywność obywatelska, edukacja, rynek...

Read More
Strategia dla młodzieży

Opisywaliśmy już sposób przeprowadzenia konsultacji regionalnych, które odbyły się we wszystkich województwach. Pora na relację z konsultacji ogólnopolskich, w czasie których spotkały się 32 osoby wybrane przez facylitatorów prowadzących spotkania.     W maju  komitet sterujący projektu opracowania Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży oraz...

Read More

O projekcie

Projekt „Młodzież, czyli kto, co, jak i dlaczego?” to odpowiedź młodych, aktywnych społecznie osób na brak w Polsce strategii w obszarach związanych z młodymi ludźmi.

To ambitne przedsięwzięcie angażujące kilkaset osób w całym kraju w diagnozowanie sytuacji młodzieży, dialog z decydentami oraz w kreowanie propozycji konkretnych rozwiązań stwierdzonych problemów i wyzwań.

To cykl warsztatów, spotkań i konsultacji, prowadzących do stworzenia Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży – dokumentu przedstawiającego perspektywę młodych na tworzenie polityk publicznych w obszarach ich dotyczących.

Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Działania

Warsztaty Grup Tematycznych

Realizowane równolegle w 6 ścieżkach tematycznych warsztaty z młodymi liderami. Przestrzeń opracowywania właściwych Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży

Konsultacje ogólnopolskie

16 spotkań konsultacyjnych zrealizowanych we wszystkich województwach celem dokonania diagnozy sytuacji młodych ludzi i wyodrębnienia obszarów, na których powinny koncentrować się Założenia.

Kongres młodzieży

Spotkanie młodych, aktywnych społecznie osób, którego celem będzie skonsultowanie przygotowanej przez zespół propozycji Założeń oraz wypracowanie propozycji konkretnych programów.

Grupy Tematyczne

Dokument Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży wypracowywany jest przez Grupy Tematyczne, których praca skupia się na jednej z poniższych ścieżek. Grupy te to miejsce współpracy ekspertów i osób młodych, posiadających duże doświadczenie w wybranym obszarze. Właśnie w ramach tych zespołów wypracowane są najważniejsze merytoryczne efekty projektu.

aktywność obywatelska

rynek pracy

kultura

innowacje, Internet, cyfryzacja

sport, zdrowie, turystyka

edukacja i szkolnictwo wyższe