O NAS

2

Realizowane obecnie projekty

21

Spotkań zrealizowanych w tym roku

350+

Osób dotychczas zaangażowanych w działania

Kim jesteśmy

Wierzymy, że młodzi ludzie powinni móc wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Głos młodych jest ważny i powinien być lepiej słyszalny. Spośród wielu możliwych sposobów osiągania tego celu, szczególnym z naszej perspektywy są młodzieżowe organy konsultacyjne przy jednostkach samorządu terytorialnego. Wierzymy, że aktywizacja obywatelska młodych ludzi jest wyjątkową szansą kreowania pozytywnych zmian i budowania zaangażowanego społeczeństwa. Tworzymy więc mechanizmy dialogu między młodymi ludźmi i decydentami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

W 2017 roku jako grupa członków I kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej zdecydowaliśmy się powołać stowarzyszenie, którego celem jest działanie na rzecz rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 11 byłych członków Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. To uczniowie i studenci zaangażowani w różne formy aktywności społecznej – od wolontariatu, przez działalność w ramach organizacji studenckich po prowadzenie własnych projektów społecznych. Poznaj nasz zespół.

Nasze działania

Stowarzyszenie zostało powołane, by działać na rzecz utworzenia stałej, ustawowej reprezentacji młodych ludzi w Polsce – Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowaliśmy propozycje stosownych dokumentów, w tym projekt Ustawy o Radzie Młodzieży. Dokumenty te, wraz z opisem idei funkcjonowania takiego organu, dostępne są w zakładce Ustawa o RM.

Realizujemy również projekt stworzenia Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży. Inicjatywa ta wynika z faktu, iż w Polsce nie istnieje dokument kompleksowo opisujący kierunki tworzenia polityk publicznych w obszarach związanych z młodymi ludźmi. Projektem tym chcemy pokazać na jakich zagadnieniach zdaniem młodych ludzi powinna skupiać się przyszła Strategia Państwa dla Młodzieży. Naszym celem jest zapoczątkowanie szerokiej, publicznej debaty w tym obszarze oraz doprowadzenie do stworzenia takiego dokumentu strategicznego poświęconego młodzieży. Przeczytaj więcej o projekcie.

Masz pytania związane z naszą działalnością? A może propozycję współpracy?