KONTAKT

Stowarzyszenie na rzecz powołania 

Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

W każdej sprawie:

kontakt@radamlodziezy.pl

Adres do korespondencji:

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

W rejestrze:

KRS 0000695217

NIP 7010718719

REGON 368413033