Konsultacje Ogólnopolskie

Konsultacje Ogólnopolskie

Opisywaliśmy już sposób przeprowadzenia konsultacji regionalnych, które odbyły się we wszystkich województwach. Pora na relację z konsultacji ogólnopolskich, w czasie których spotkały się 32 osoby wybrane przez facylitatorów prowadzących spotkania.

 

 

W maju  komitet sterujący projektu opracowania Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży oraz liderzy Grup Tematycznych (dot. aktywności obywatelskiej, sportu, zdrowia i turystyki, kultury, innowacji, edukacji oraz rynku pracy) spędzili trzy dni z wybranymi uczestnikami konsultacji wojewódzkich:

Pierwszy dzień prac poświęcony był przedstawieniu obecnym szczegółów projektu oraz poznaniu się.
Kolejnego dnia liderzy Grup Tematycznych przeprowadzili sześć warsztatów z podzielonymi na grupy uczestnikami konsultacji. Miały one na celu zebranie wyczerpujących odpowiedzi na pytania postawione przez Grupy podczas pierwszego warsztatu.
Ostatniego dnia uczestnicy spotkania zajęli się poszukiwaniem propozycji systemowych sposobów rozwiązania sygnalizowanych problemów.

 

 

Wnioski ze spotkania przekazane zostały wszystkim członkom Grup Tematycznych i stanowić będą cenne źródło wiedzy podczas drugiego warsztatu, skupionego na tworzeniu wizji rozwoju każdego z analizowanych obszarów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za niezwykle aktywny udział w badaniu!