III Warsztat Grup Tematycznych

III Warsztat Grup Tematycznych

Nasz projekt wielkimi krokami zbliża się do ostatniego etapu! Wraz z końcem lipca Grupy Tematyczne rozpoczęły ostatnie już spotkanie warsztatowe. Przygotowały ostateczną wersję wizji każdego z sześciu wyodrębnionych przez nas obszarów aktywności młodzieży w Polsce, ich celów strategicznych na rok 2030 oraz celów operacyjnych, które wskazują bardziej precyzyjne kierunki działań państwa na rzecz młodych ludzi.

 

 

Zostały one wypracowane przy współpracy z dedykowanymi Grupom ekspertami:

  1. Panią Anną Marią Dukat (Business Centre Club),
  2. Panią Agnieszką Grzegorczyk (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
  3. Panią Katarzyną Miś oraz Panem Mateuszem Powązką (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
  4. Panią Sylwią Ługowską – Bulak (Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego),
  5. Panem dr. hab. Piotrem Płoszajskim (Katedra Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej),
  6. Panem Mateuszem Szymańskim (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”).

 

Wyniki warsztatów oraz konsultacji ogólnopolskich zamierzamy przekuć w jeden, spójny dokument Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży. Kolejny raz dziękujemy wszystkim ekspertom, moderatorom oraz członkom Grup za poświęcenie swojego czasu, pracy i ogromne zaangażowanie!

 

 

Kolejnym etapem projektu będzie duże wydarzenie, adresowane do wszystkich młodych aktywistów w Polsce. Już niedługo będziemy mogli przekazać Wam więcej szczegółów na jego temat. Liczymy na Wasz głos w sprawie Strategii!