II Warsztat Grup Tematycznych

II Warsztat Grup Tematycznych

Pod koniec maja Grupy Tematyczne, pracujące nad sześcioma obszarami aktywności młodzieży, spotkały się na drugim warsztacie. Pod okiem moderatorów członkowie Grup analizowali wyniki wiosennych konsultacji. Uwzględnili je w wypracowanych przez siebie wizjach – ustalili jak w roku 2030 powinna wyglądać kultura, aktywność obywatelska, edukacja, rynek pracy, innowacje, sport, zdrowie i turystyka młodych. Utworzyli także konkretne cele strategiczne każdego z tych obszarów.

 

 

W pracach pomogli im zaproszeni eksperci:

 Pan Rafał Lew – Starowicz (Ministerstwo Edukacji Narodowej),
 Pani Aleksandra Drążkiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
 Pani Magdalena Świderska (Centrum Edukacji Obywatelskiej),
 Pani Karolina Dudek – Rączka (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy).

 

Bardzo dziękujemy wszystkim ekspertom, moderatorom oraz członkom Grup za ciężką pracę i zaangażowanie w projekt! Razem tworzymy wspaniałe rzeczy!