I Warsztat Grup Tematycznych

I Warsztat Grup Tematycznych

Rozpoczęliśmy coś wielkiego! Wystartował projekt „Młodzież, czyli kto, co, jak i dlaczego? Opracowanie Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży”.

Jak wskazuje sama nazwa, celem projektu jest stworzenie założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży, czyli założeń do kompleksowego dokumentu, który kierunkowo mówi o tym co i jak państwo powinno robić na rzecz młodych ludzi. Od 2012 roku w Polsce nie istnieje taki dokument.

 

Działamy bardzo szeroko, bo aż w 6 różnych obszarach związanych z młodzieżą:

 

  1. aktywności obywatelskiej; 
  2. kulturze; 
  3. sporcie, zdrowiu i turystyce; 
  4. innowacjach; 
  5. rynku pracy;
  6. edukacji i szkolnictwie wyższym.

 

Za nami pierwsze spotkanie, którego celem była analiza stanu obecnego w każdym z sześciu obszarów. A to dopiero początek prac! Projekt zaplanowany jest na cały 2018 rok, zakłada bardzo różnorodne działania, więc jeszcze nie raz u nas o nim przeczytacie. Więcej o projekcie przeczytacie tutaj.