BLOG

Sierpień 5, 2018 III Warsztat Grup Tematycznych

Nasz projekt wielkimi krokami zbliża się do ostatniego etapu! Wraz z końcem lipca Grupy Tematyczne rozpoczęły ostatnie już spotkanie warsztatowe. Przygotowały ostateczną wersję wizji każdego z sześciu wyodrębnionych przez nas obszarów aktywności młodzieży w Polsce, ich celów strategicznych na rok 2030 oraz celów operacyjnych, które...

Czerwiec 10, 2018 II Warsztat Grup Tematycznych

Pod koniec maja Grupy Tematyczne, pracujące nad sześcioma obszarami aktywności młodzieży, spotkały się na drugim warsztacie. Pod okiem moderatorów członkowie Grup analizowali wyniki wiosennych konsultacji. Uwzględnili je w wypracowanych przez siebie wizjach - ustalili jak w roku 2030 powinna wyglądać kultura, aktywność obywatelska, edukacja, rynek...

Maj 15, 2018 Konsultacje Ogólnopolskie

Opisywaliśmy już sposób przeprowadzenia konsultacji regionalnych, które odbyły się we wszystkich województwach. Pora na relację z konsultacji ogólnopolskich, w czasie których spotkały się 32 osoby wybrane przez facylitatorów prowadzących spotkania.     W maju  komitet sterujący projektu opracowania Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży oraz liderzy Grup Tematycznych...

Kwiecień 30, 2018 Konsultacje regionalne [case study]

W ciągu 3 dni z grupą 16 osób (gdzie część spotyka się po raz pierwszy) stworzyć koncepcję konsultacji zahaczających o badanie socjologiczne. W miesiąc przygotować i przeprowadzić spotkania we wszystkich województwach, w których weźmie udział blisko 300 osób. Tym właśnie zajmowaliśmy się w marcu i...

Luty 20, 2018 I Warsztat Grup Tematycznych

Rozpoczęliśmy coś wielkiego! Wystartował projekt „Młodzież, czyli kto, co, jak i dlaczego? Opracowanie Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży”. Jak wskazuje sama nazwa, celem projektu jest stworzenie założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży, czyli założeń do kompleksowego dokumentu, który kierunkowo mówi o tym co i jak...